VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 270 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 22:28:26
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US6443.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trước Và Sau (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
2Hoan nghênh tiếp đón sự hiện diện vinh hiển của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Phục Vụ Nhà Chúa (Mục Sư Nguyễn Văn Ba)2
4Chúa Jê-sus Là Ai? (Mục Sư Lê Văn Thể)1
5Nhìn Về Tương Lai (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.