VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 298 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/18/2020 15:0:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US3700.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)30
2Miệc Mài Gõ Cửa Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Thành Công (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
4Ân Điển Diệu Kỳ (Mục Sư Đặng Quy Thế)1
5Môi-se Người Lãnh Đạo (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.