VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Quên Mình Để Giúp Người

2 Sa-mu-ên 12:15-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/12/2017; P: 3/15/2017; 1573 xem 32 lưu
Xem lần cuối 1/26/2022 4:44:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 12.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.