VietChristian
VietChristian
httl.org

Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng

Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng

Ga-la-ti 5:26-6:5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/12/2017; P: 3/18/2017; 451 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/27/2017 7:35:17
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1, , US130.06 phút
2, CA, US131.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thay Đổi Tư Tưởng Theo Ý Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)9
2Vững Bước Đi Trên Khổ Đau (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)5
3Mẹ Chồng Lo Cho Con Dâu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
4Chúa Hiện Diện Ở Giữa Chúng Ta (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
5Chúa Thấy Chỗ Sâu Kín Của Tâm Hồn (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng