VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Tin Cậy Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Phần 1)

Ê-sai 55:8-9; Giê-rê-mi 29:11; Rô-ma 8:28
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:3/12/2017; P: 3/18/2017; 398 xem 9 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 1:45:26
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 55, Giê-rê-mi 29, Rô-ma 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 55, Giê-rê-mi 29, Rô-ma 8.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1Auburn, Australia9094.39 phút
2San Jose, CA, US9095.81 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Nam Tài Đức (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Ân Điển Ta Đủ Cho Ngươi Rồi! (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Ta Là Sự Sống Lại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Người Được Ơn Chúa (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Ngày Sa-bát (Mục Sư Lê Văn Thái)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng