VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Khai Thác Trước Khai Trình

Ma-thi-ơ 25:13-30
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:3/19/2017; P: 3/18/2017; 359 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/15/2018 13:28:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 25.


SốKhách từMới xem
1, Korea, Republic of7860.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra (Mục Sư Trương Trung Tín)4
2Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bởi Thần Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Sứ Mạng Và Mục Vụ Được Mặc Lấy Quyền Phép Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng