VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Cần Gì Để Kết Quả

Cần Gì Để Kết Quả

Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 460 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 14:24:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, 1282.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Đem Chúng Ta Trở Lại (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)7
2Bình An Trong Tâm Hồn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
3Đức Giê-hô-va Là Đấng Chu Cấp (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
4Giáo Dục Tại Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đừng Tuyệt Vọng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.