VietChristian
VietChristian
httl.org

Cần Gì Để Kết Quả

Cần Gì Để Kết Quả

Lu-ca 8:11-15
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:3/19/2017; P: 3/22/2017; 502 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/2/2019 1:6:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France17725.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Dịu Dàng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Mùa Hy Vọng (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Tinh Thần Giáng Sinh: Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.