VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Làm Sáng Tỏ Mối Quan Hệ

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 524 xem 5 lưu
Xem lần cuối 4/25/2019 19:56:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Go Vap, Vietnam413.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Khải Huyền 5 (Pasteur Christophe Paya)3
3Khuôn Mẫu Xây Dựng Hội Thánh (Truyền Đạo Hồ Long)2
4Nơi Nhận Trợ Giúp Khi Đau Khổ (Rev. Dwayne Nordstrom)2
5Ðối diện với những trì hoãn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.