VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Làm Sáng Tỏ Mối Quan Hệ

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 464 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2/22/2019 0:33:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Go Vap, Vietnam90.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Người Được Chọn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Giữa Quan Trọng Và Cấp Bách (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Đầu Năm Quyết Tâm Phục Vụ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Biết Nhận Định (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Chúa Sẽ Nhớ Gì về Tôi? (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.