VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Làm Sáng Tỏ Mối Quan Hệ

Lu-ca 9:57-62
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/26/2017; P: 3/27/2017; 525 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.78 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.83 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Gì Trong Đời? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Đám Cưới Tại Ca-Na (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Thời Điểm Cứu Chuộc (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Khải Huyền 5 (Pasteur Christophe Paya)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.