VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Phước Hạnh Sự Vâng Phục

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 489 xem 8 lưu
Xem lần cuối 6/23/2020 7:36:25
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US25588.18 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)50
2Dấu Hiệu Môn Đệ Thật (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3 Sống Trong Đời Mới (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
4Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Sống Hiệp Nhất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tính Sổ Cuối Năm (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.