VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Phước Hạnh Sự Vâng Phục

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 458 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 0:41:21
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond.


SốKhách từMới xem
1, Germany1045.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
2Người Phụ Nữ Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Minh)3
3Tôi Là Ai? (Mục Sư Nguyễn Minh)2
4Sự Giàu Có Thật (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Tấm Gương Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.