VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Phước Hạnh Sự Vâng Phục

Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Nguyễn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 444 xem 8 lưu
Xem lần cuối 8/22/2019 16:35:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US62.90 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bạn Là Một Chiến Sĩ Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)3
2Điều Gì Xảy Ra Khi Một Cơ Đốc Nhân Ngã Lòng (Phần 2) (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Vượt Sông (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Niềm Vui Của Người Làm Việc (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Từ Thất Bại Sang Hữu Dụng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.