VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Bạn Muốn Thờ Ai?

Công-vụ các Sứ-đồ 10:34-48
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:3/26/2017; P: 3/30/2017; 1440 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/19/2019 16:33:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US1956.72 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đời Sống Sau Phục Sinh I (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Tạ Ơn Chúa Trong Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1
3Quản Trị Cơn Giận (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
4Phước Đầu Năm (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Hãy Ở Trong Christ (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.