VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Tin Chúa Tể Trị

Châm-ngôn 16:1-9
Mục Sư Hồ Bình Minh
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 303 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/18/2019 13:57:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Châm-ngôn 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Châm-ngôn 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US7008.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)3
2Động Tình Tham Muốn (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Lòng Bạn Chai Lì Hay Mềm Mại? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
4Làm Vì Yêu (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Bảy Vì Thần Của Đức Chúa Trời
Những biểu hiện của Sự Xức Dầu
(Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)
1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.