VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Ngày Chúa Khóc

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/2/2017; P: 4/4/2017; 407 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 0:41:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond.


SốKhách từMới xem
1, Germany2314.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Chúa I (Mục Sư Mã Phúc Thạch)3
2Mọi Sự Cho Mọi Người (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Hãy Đi, Đừng Phạm Tội Nữa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Quý Nhất Trên Đời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Năm Mới - Sức Mới (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.