VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Chúa Giê-xu Khóc

Lu-ca 19:41-46
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/9/2017; 172 xem
Xem lần cuối 4/20/2019 4:16:58
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1993.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Xóa Bỏ Khoảng Cách (Mục Sư Hứa Trung Tín)2
3Đắc Thắng Lo Lắng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
4Đường Đi Và Đích Đến (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Chúng Ta Yêu Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.