VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Đức Chúa Jêsus Là Chiên Con Lễ Vượt Qua

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/9/2017; 579 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 14:46:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Xuất Ê-díp-tô Ký 12.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.