VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Chúa Cương Quyết Tiến Thập Tự

Lu-ca 9:51-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 295 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2019 18:39:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2421.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Động Tình Tham Muốn (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Nhiều Người Nguội Dần (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Chìa Khóa Để Được Phước (Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh)2
5Tập Trung Vào Chức Năng Làm Cha (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.