VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Chúa Cương Quyết Tiến Thập Tự

Lu-ca 9:51-56
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 293 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.49 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Lá.


SốKhách từMới xem
1, , US0.54 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chuyện Tế Nhị (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Tiên Tri Và Chiến Tranh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Lý Do Tìm Kiếm Chúa (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
4Đừng Ngại Bị Chỉ Trích (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Lý Do Tìm Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.