VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Thập Tự Giá Là Điên Dại Hay Quyền Phép Của Đức Chúa Trời?

1 Cô-rinh-tô 1:18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/14/2017; 202 xem
Xem lần cuối 4/19/2019 21:42:54
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam101.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Chịu Thống Khổ Vì Ai? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
2Thương Tâm (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Sống Khôn Ngoan (Mục Sư Trần Trọng Luật)3
5Âm Thanh Và Ký Ức (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.