VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Chúa Chết Vì Ai?

Mác 15:21-47
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:4/14/2017; P: 4/15/2017; 326 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/9/2019 19:38:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Chicago, IL, US6559.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Dối Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)6
2Trông Cậy - Hy Vọng (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
3Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
4Trả Đủ Ngày Cuối (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
5Hãy Cùng Ra Khơi Với Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.