VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Những Cây Đinh Vô Hình Đã Giữ Chúa Trên Thập Giá

Giăng 19:16-24
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/14/2017; P: 4/15/2017; 300 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 21:44:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam6774.10 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ít Lâu Nữa (Mục Sư Trương Trung Tín)5
2Một Kinh Nghiệm Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Mọi Sự Được Trọn Trong Chúa Giê-xu (Mục Sư Hồ Vũ)2
4Biết Mình Có Tương Lai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Người Tin Chúa Và Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.