VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Vì Ai Chúa Chịu Thương Khó

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 231 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 23:42:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Brampton, ON, CA188.39 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)13
2Nhân Loại Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Hành Trình Cứu Rỗi: Từ Chết Đến Sống (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Lời Hứa Của Chúa Tăng Sức Sống (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Công Vụ Của Hội Thánh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.