VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Vì Ai Chúa Chịu Thương Khó

Giăng 19:17-30
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:4/14/2017; P: 4/17/2017; 212 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/7/2019 10:20:44
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5010.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Kẻ Háo Sắc (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Đừng Chọc Cho Chúa Giận (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Một Hậu Quả Tai Hại (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Cây Chúa Không Trồng Phải Nhổ Đi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.