VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Tin Buồn, Tin Vui, Tin Vui Nhất

Lu-ca 24:1-12
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 231 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/22/2017 9:20:22
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US2429.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Nam Tài Đức (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Ân Điển Ta Đủ Cho Ngươi Rồi! (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Ta Là Sự Sống Lại (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Người Được Ơn Chúa (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Ngày Sa-bát (Mục Sư Lê Văn Thái)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng