VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Spring Photo

Sự Trông Cậy Sống

Ma-thi-ơ 28&1-10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 666 xem 15 lưu
Xem lần cuối 5/7/2018 19:57:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France26458.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Gặp Gỡ Chúa Phục Sinh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Chúa Dẫn Dắt Cuộc Đời Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)2
3Xin Dò Xét Con (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Những Người Bơi Nước Ngược (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Nén Bạc Chúa Giao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng