VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Họ Sửng Sốt Và Bịa Chuyện

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 929 xem 23 lưu
Xem lần cuối 2/22/2018 1:7:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US1146.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3GPS Cho Hành Trình Năm Mới (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Vì Sao Họ Không Tin? (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Xuân Hy Vọng (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng