VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Họ Sửng Sốt Và Bịa Chuyện

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 643 xem 12 lưu
Xem lần cuối 4/29/2017 20:7:6
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US710.41 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Là Ai? (Mục Sư Trần Thiện Đức)4
2Việc Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
3Hôn Nhân (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
4Mẹ Chồng Lo Cho Con Dâu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Đức Chúa Jêsus Là Đức Chúa Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng