VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Họ Sửng Sốt Và Bịa Chuyện

Ma-thi-ơ 28:11-15
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 961 xem 25 lưu
Xem lần cuối 4/19/2018 21:2:30
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Alexandria, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam1687.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sáu Ấn Của Quyển Sách Mở Ra (Mục Sư Trương Trung Tín)3
2Sự Cứu Rỗi Trọn Vẹn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Vấn Đề Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Bởi Thần Ta (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Sứ Mạng Và Mục Vụ Được Mặc Lấy Quyền Phép Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng