VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Sự Khích Lệ

Công-vụ các Sứ-đồ 9:26-30; Công-vụ các Sứ-đồ 4:36
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/27/2015; P: 4/18/2017; 319 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/29/2017 19:16:56
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9, Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9, Công-vụ các Sứ-đồ 4.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam781.23 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Là Ai? (Mục Sư Trần Thiện Đức)4
2Việc Thiêng Liêng (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
3Hôn Nhân (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
4Mẹ Chồng Lo Cho Con Dâu (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
5Đức Chúa Jêsus Là Đức Chúa Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng