VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trên Thập Giá

Trên Thập Giá

Giăng 19:17-18; Giăng 19:28-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/14/2017; P: 4/22/2017; 1091 xem 26 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 18:29:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19, Giăng 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19, Giăng 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France3996.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)32
2Một Năm Mới Bình An (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Bình An Giữa Cơn Giông Tố (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Bài Ca Trước Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Lý Do Ngài Đến (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.