VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Đấng Christ Là Sự Sống Của Tôi

2 Cô-rinh-tô 5:11-15
Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp
C:4/23/2017; 511 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/9/2020 1:6:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Cô-rinh-tô 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, Germany19159.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Chữ Tín (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sự Tiếp Trợ Đến Từ Đâu? (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Sao Giết Áp-ne? (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Bài Ca Khải Tượng (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.