VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Chúa Hiện Diện Ở Giữa Chúng Ta

Giăng 20:19-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 408 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 22:44:49
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 20.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US7848.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hội Thánh & Thánh Đồ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
2Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
3Sống Có Trách Nhiệm (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Những Tiếng Gọi Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Biết Ơn Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.