VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Công Dân Nước Trời

Cô-lô-se 2:12-13; Cô-lô-se 2:20-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/23/2017; P: 4/25/2017; 272 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 5:18:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Cô-lô-se 2, Cô-lô-se 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Cô-lô-se 2, Cô-lô-se 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1273.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bảy Bí Quyết Để Làm Cho Hội Thánh Tăng Trưởng (Mục Sư Ngô Đình Can)2
2Hơn Tình Mẫu Tử (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
3Người Mạnh Mẽ Và Dũng Cảm (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
4Lòng Cam Kết Làm Môn đồ của Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Bài Học Từ Tháp Ba Bên (Mục Sư Lê Thiện Dũng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.