VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Có Chúa Đồng Hành

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 370 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/12/2019 9:24:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US9368.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Phước Cho Con - Nguyên Tắc Dạy Con (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
2Chân Giả Luận (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Trọng Tài (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Môn Đồ Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.