VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Có Chúa Đồng Hành

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 401 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 0:28:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US24210.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Làm Sao Biết Đó Là Tiếng Chúa (Mục Sư Lê Phước Thuận)3
3Ơn Lạ Lùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Người Nữ Chúa Dùng (Mục Sư Nguyễn Anh Tài)2
5Ngài Đang Ở Giữa (Mục Sư Trương Trung Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.