VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Summer Photo

Lời Nói Có Hiệu Lực

Truyền-đạo 10:12
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/30/2017; P: 5/2/2017; 367 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 14:52:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, 5976.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)30
2Trái Tim Của Mẹ (Minh Nguyên)2
3Đời Này Chỉ Là Tạm Mà Thôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Người Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Phan Minh Tân)2
5Huyền Nhiệm Của Sự Tin Kính (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.