VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Lời Cầu Xin Của Người Mẹ Tin Kính Chúa

Ma-thi-ơ 20:20-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 182 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/16/2017 6:28:46
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 20.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1Wyoming, MI, US1266.40 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Món Quà Giáng Sinh Đầu Tiên (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
3Bình An Trọn Vẹn (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)2
4Hạt Giống Tin Lành Từ Đâu? (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Tình Mẹ Lai Láng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng