VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Lời Cầu Xin Của Người Mẹ Tin Kính Chúa

Ma-thi-ơ 20:20-23
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 346 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1.03 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 20.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.10 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bảo Vật Trong Nhà (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Nối Kết Tình Thân Trong Hội Thánh (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Người Chiến Thắng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.