VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Di Sản Của Mẹ

Ru-tơ 1:15-18
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/14/2017; P: 5/19/2017; 145 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11.78 phút
Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ru-tơ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ru-tơ 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Ngày Từ Mẫu.SốKhách từMới xem
1Sunnyvale, CA, US11.78 phút
2Hanoi, Vietnam30.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xây Nhà Chúa (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)6
2Hội Thánh Và Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Đặng Quy Thế)4
3Tình Mẫu Tử (Minh Nguyên)2
4Di Sản Của Mẹ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Chọn Lại Con Đường (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng