VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Nhận Biết Chúa (Phần 1)

Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/7/2017; P: 5/24/2017; 307 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/24/2019 13:21:52
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1395.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Những Đứa Con Lạc (Pastor Michael Faber)3
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Trương Trung Tín)2
3Chúa Là Sức Mạnh Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Huyền Thoại Hay Chân Lý (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Nhìn Xa Hiểu Rộng (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.