VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Nhận Biết Chúa (Phần 1)

Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/7/2017; P: 5/24/2017; 342 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1.84 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.07 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hương Thơm Của Sự Tha Thứ (Mục Sư Nguyễn Xuân Đức)2
2Vô Phương? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Vương Quốc Của Chúa (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
4Chân Dung Một Môn Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Truyền Rao Phúc Âm (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.