VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Nhận Biết Chúa (Phần 2)

Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/21/2017; P: 5/24/2017; 258 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 10:43:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US14454.70 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tôi Là Chiên Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Nước Hằng Sống (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
3Những Người Ngu Dại Trong Cựu Ước (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Đức Chúa Jêsus Christ Là Đấng Giải Cứu (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Một Quốc Gia Dưới Quyền Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.