VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Nhận Biết Chúa (Phần 3)

Phi-líp 2:5-11; Thi-thiên 24:7-10
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 354 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/16/2019 4:6:22
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2, Thi-thiên 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2, Thi-thiên 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam3689.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Chiến Đấu Và Thắng Trận (Pastor Thomas Stebbins)2
3Nhớ Lại (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
4Tôi Là Ai Mà Dám Ngăn Trở Việc Chúa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Hội Thánh Trong Chương Trình Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.