VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Nhận Biết Chúa (Phần 3)

Phi-líp 2:5-11; Thi-thiên 24:7-10
Mục Sư Mai Tấn David
C:5/28/2017; P: 5/30/2017; 287 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/20/2019 1:25:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2, Thi-thiên 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2, Thi-thiên 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam2766.24 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Đừng Ngạc Nhiên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Đào Tạo Môn Đồ Trong Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
4Xin ban Lửa trên chúng con (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Quyền năng trong Danh Chúa Jêsus (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.