VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Phục Vụ

Phục Vụ

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 671 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/14/2019 10:9:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US9239.75 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Từ Buồn Thảm Đến Vui Mừng (Mục Sư Lê Thế Đinh)4
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)3
3Những Điều Cơ Bản Về Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Chúa Đem Chúng Ta Trở Lại (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
5Lúc Nào Cũng Sống Vui (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.