VietChristian
VietChristian
httl.org

Phục Vụ

Phục Vụ

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Nguyễn Tony
C:5/28/2017; P: 6/1/2017; 613 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 7:35:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1763.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)4
2Chăm Sóc Gia Đình (Mục Sư Phan Minh Hội)3
3Đừng Cậy Vào Việc Làm Lành Lành Dữ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Được Ấn Chứng Thuộc Về Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Sứ Điệp Sau Cùng (Mục Sư Trương Văn Tốt)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.