VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Thánh Khiết Giúp Bảo Trì Đền Thờ

A-ghê 2:10-23
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/28/2017; P: 6/7/2017; 212 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 20:38:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong A-ghê 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong A-ghê 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, France1395.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)46
2Tự Gây Dựng Trong Tình yêu Thương (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
3Cơ Hội Đầu Dịp Tiện Cuối (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Vải Mới, Áo Cũ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Môn Đồ Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.