VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Đức Chúa Trời Đã Ban Thánh Linh Ngài Cho Chúng Ta

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 240 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/30/2019 10:7:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, Germany33144.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khải Huyền 3:1-6 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)4
2Chữa Lành Đời Sống Đau Khổ (Pastor Hồ Long)2
3Sự Cứu Rỗi Và Đời Môn Đồ (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)2
5Điều Gì Giết Chết Hội Thánh (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.