VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Đức Chúa Trời Đã Ban Thánh Linh Ngài Cho Chúng Ta

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 299 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 8:17:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1G Cng, Vietnam8668.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)34
2Chìa Khóa Vương Quốc Chiến Thắng Sự Chết (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
3Kính Sợ Chúa Là Nguồn Phước (Mục Sư Nguyễn Minh Thắng)2
4Đời Sống Sung Mãn Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.