VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Summer Photo

Công Vụ Của Đức Thánh Linh

Giăng 16:7-15
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:6/4/2017; P: 6/7/2017; 1200 xem 12 lưu
Xem lần cuối 7/24/2021 18:55:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Website, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Ngũ Tuần, Hội Thánh Tôi.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.