VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Nhận Biết Chúa (Phần 4)

Ma-thi-ơ 8:18-34
Mục Sư Mai Tấn David
C:6/4/2017; P: 6/8/2017; 297 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/21/2019 20:25:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2550.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Những Người Cha Trong Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Đèn Không Dầu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Sơ Lược Thư Ê-phê-sô (Mục Sư Hồ Thế Nhân)2
5Chúc Tụng Danh Thánh Của Ngài (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.