VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Nên Bậc Thánh Nhân

Phi-líp 3:10-16
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 417 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 8:4:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US2784.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hạt Cải Và Men (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Từng Lời Nói (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Xây Dựng Nhau Trong Tình Thương (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Ai Có Tai Mà Nghe, Hãy Nghe! (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Quyền Năng Của Đức Chúa Trời Trong Tay Bạn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.