VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Nên Bậc Thánh Nhân

Phi-líp 3:10-16
Mục Sư Bùi Ngọc Hương
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 456 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 17:7:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1, France8554.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Cha Đời Đời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
370 Tuần Lễ (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Nỗi Kinh Hoàng Trong Thời Mạt Thế (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Hành trình vào sự xức dầu (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.