VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Quyền Năng Đức Thánh Linh Cho Chúng Ta Ngày Nay

Quyền Năng Đức Thánh Linh Cho Chúng Ta Ngày Nay

1 Cô-rinh-tô 12:7-11; 1 Cô-rinh-tô 13:1-12; 1 Cô-rinh-tô 14:1-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 616 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 6:35:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12, 1 Cô-rinh-tô 13, 1 Cô-rinh-tô 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12, 1 Cô-rinh-tô 13, 1 Cô-rinh-tô 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, France3529.29 phút
2, France3529.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)38
2Quan Án Công Bình (Mục Sư Lê Thanh Liêm)4
3Thánh Đồ Trong Đấng Christ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Khả Tín Hay Không Khả Tín (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Đức Chúa Jêsus Là Con Đường (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.