VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Quyền Năng Đức Thánh Linh Cho Chúng Ta Ngày Nay

Quyền Năng Đức Thánh Linh Cho Chúng Ta Ngày Nay

1 Cô-rinh-tô 12:7-11; 1 Cô-rinh-tô 13:1-12; 1 Cô-rinh-tô 14:1-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 618 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.98 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12, 1 Cô-rinh-tô 13, 1 Cô-rinh-tô 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12, 1 Cô-rinh-tô 13, 1 Cô-rinh-tô 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)42
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
3Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Khao khát sự hiện diện của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Sống Đạo Trong Hôn Nhân (Mục Sư Đặng Quy Thế)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.