VietChristian
VietChristian
svtk.net
Quyền Năng Đức Thánh Linh Cho Chúng Ta Ngày Nay

Quyền Năng Đức Thánh Linh Cho Chúng Ta Ngày Nay

1 Cô-rinh-tô 12:7-11; 1 Cô-rinh-tô 13:1-12; 1 Cô-rinh-tô 14:1-18
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:6/11/2017; P: 6/15/2017; 943 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/10/2022 12:8:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Cô-rinh-tô 12, 1 Cô-rinh-tô 13, 1 Cô-rinh-tô 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Cô-rinh-tô 12, 1 Cô-rinh-tô 13, 1 Cô-rinh-tô 14.

Website, Hội Thánh Lời Sống.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.