VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

50 Ngày Sau

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/11/2017; P: 6/16/2017; 385 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/13/2019 13:32:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US7216.42 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sẽ Sai Ai? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Tự Gây Dựng Trong Tình yêu Thương (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Thiên Chức Của Người Cha (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Biết Mình Được Cứu (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Quyết Định Cho Năm Mới (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.