VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

50 Ngày Sau

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-41
Mục Sư Nguyễn Minh
C:6/11/2017; P: 6/16/2017; 385 xem 4 lưu
Xem lần cuối 0.68 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.73 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Gia Đình Ly Tan (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Vô Phương? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Quyền năng trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Hội Thánh: Chiều Kích Mở Rộng Vương Quốc (Mục Sư Trần Quang Tuấn)1
5Tạ Ơn Chúa Trong Gian Nan (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.