VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Nơi Mọi Người Được Chữa Lành

Rô-ma 5:12-16
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/25/2017; 392 xem 5 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 18:26:37
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France9641.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Nghi Ngờ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Đấng Ban Phước (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
3Đừng Hổ Thẹn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Một người hết lòng tìm kiếm tấm lòng của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Quay Lại Bước Đi Trên Đường Lối Cũ (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.